Sdružení Inspiration Tchèque asbl bylo oficiálně zaregistrováno začátkem roku 2010 jako samostatná nevýdělečná organizace, která má za úkol podporovat rozvoj české kultury v Bruselu. Ještě před jejím vznikem se zakládající členové sdružení podíleli na organizaci různých akcích pro děti i dospělé a pokoušeli se svou vlastní aktivitou přispět k obohacení kulturního a společenského života Čechů žijících a pracujících v Bruselu.

Během času jsme přizvali ke spolupráci řadu příznivců, a to nikoli jen Čechů, ale i cizinců, kterým není česká řeč a česká kultura cizí, zejména těch, kteří z různých důvodů chtějí udržovat a rozvíjet styk s českým kulturním prostředím. Na základě společné činnosti cítíme, že máme k sobě blíž a že se můžeme mezi sebou navzájem obohacovat zkušenostmi ze své práce, ze svých rodin a svými vlastními kulturními zájmy a dovednostmi. Zdejší prostředí je velice podnětné a nabízí mnoho možností, jak se uplatnit i mimo svou vlastní práci. Přehled aktivit podává dobrou představu o tom, co děláme a o co se snažíme. Historie našeho neziskového sdružení sice ještě není dlouhá, ale přece jenom jsme již pronikli do povědomí mnoha krajanů a zúčastnili se Mezinárodního krajanského festivalu v Praze, kde jsme měli možnost prezentovat naši činnost a srovnat ji s prací jiných zahraničních spolků.

Tomáš Lajkep