Kdo jsou členové a nejbližší spolupracovníci našeho sdružení? A díky komu můžeme pořádat všechny naše akce? To najdete v textu této stránky.

Zakládajícími členy sdružení Inspiration Tchèque, asbl byli  Tomáš Lajkep, Martina a Richard Gadasovi, Hana Kholová, Martin Dušek a Simona Pohlová. MUDr. Tomáš Lajkep se stal prvním předsedou sdružení a byl dlouho jeho vedoucím duchem. Je mj. také autorem úvodního obrázku na našich stránkách, zobrazujícího českou (slovanskou) a belgickou ženu, sedící svorně vedle sebe a hrdě třímající české a belgické národní symboly. Obrázek skrývá několik dalších významů a tváře žen vám mohou být povědomé - schválně, přijdete na to, kdo byl inspirací malíře?

Díky tomu, jak je bruselské prostředí "tekuté" a lidé občas přicházejí i odcházejí náhle a neplánovaně, se i aktivní členství v naší organizaci obměňuje. Ze současných členů uvedených v nejnovější verzi stanov jsou již někteří mimo Brusel, a proto s námi aktivně nespolupracují, anebo se účastní jen některých vybraných projektů. Nynější předsedkyní sdružení je Simona Pohlová.

Lidé s Inspirací ale rozhodně nejsou jen oficiální členové. Se sdružením úzce spolupracují manželé Lysoňkovi a Klára Častová, do svého odchodu do ČR v létě 2017 také Milena Kopečná. Naše činnost by nebyla možná bez podpory členů našich rodin, našich partnerů a často i dorůstajících dětí. Příprava a organizace žádné z našich aktivit a fungování žádného projektu by se neobešly bez pomoci velkého počtu stálých spolupracovníků a dobrovolníků - např. oblíbené výtvarné dílničky už mají vytvořený sehraný "dílničkový tým" pod vedením Ireny Neškudlové a Kláry Častové. A některé z našich aktivit - např. ples - bychom uspořádali jen těžko bez záštity a podpory vedoucího Stálého zastoupení České republiky při EU, pana Martina Povejšila, stejně tak jako bez podpory velvyslance ČR v Belgii pana Jaroslava Kurfürsta a konzulky paní Zandona.

Všem, kdo s námi spolupracují a dávají nám svůj čas, energii, podporu, ale i Inspiraci, bychom tímto chtěli srdečně poděkovat.