„Kdo si hraje, nezlobí" je známá pravda a ví to dobře každá máma. A co teprve máma, která je se svými dětmi doma, v  úplně novém prostředí, bez kamarádů a kamarádek.

Odtud již není daleko k nápadu zrealizovat myšlenku společně stráveného odpoledne pro maminky a jejich děti. A když se přitom něco vyrábí a tvoří, maluje, stříhá a nalepuje, to je teprve zábava! Hotové výrobky jsou pak s pýchou malého autora odneseny domů, kde se těší zaslouženému obdivu celé široké rodiny. Při společné práci se děti nejen něco nového naučí, ale najde se i prostor na popovídání, výměnu zkušeností a užitečných rad. Vznikají tak nová přátelství jak mezi dětmi, tak mezi dospělými.

Na začátku byla aktivita tří maminek, která našla odezvu u Českého krajanského spolku Beseda. Společnými silami se pak podařilo díky vstřícnosti Českého centra v Bruselu najít i prostory, kde se děti i dospělí scházeli. Úspěšný projekt výtvarné a kreativní dílničky se ve školním roce 2008/2009 realizoval pravidelně každý čtvrtek. Od dubna 2009 byla činnost Dílničky vlivem vnějších okolností přerušena. Snaha o zajištění nových prostor pro Dílničku byla jedním z impulzů k založení a registraci neziskového sdružení Inspiration Tchèque asbl, které naší činnosti poskytlo právní statut v souladu s belgickými zákony. Toto sdružení nezávislou činnost Dílničky od ledna 2010 plně zaštiťuje. V novém pojetí  se projekt výtvarné a kreativní dílničky změnil z pravidelné aktivity na aktivitu občasnou s větší časovou dotací. V záměru připravovat jednorázové větší bloky tvoření věnované různým tématům bychom rádi pokračovali i  v budoucnu.

Dílnička pro celou rodinu čerpá náměty z českých zvyků a tradic, ročních období a připomíná významná data české historie. Za realizací celého projektu stojí tři jména: bohatou programovou náplň a  potřebný materiál připravuje Martina Gadasová, Hanka Kholová má na starosti organizační a administrativní zajištění. V loňském roce nás podpořily a nezbytnou pomoc při přípravách adventního tvoření nám poskytly Lenka Nováková, Tereza Lisá a Katka Jaduscáková.

Těšíme se na další setkání s velkými i malými příznivci všeho tvoření a vyrábění a brzy na shledanou!

Hanka, Martina a Vendula