Jelikož je naše sdružení registrováno v Belgii, musí mít podle místních zákonů stanovy ve francouzštině. Oficiální verzi stanov si můžete stáhnout zde a jejich doplnění po zmenách členů Správní rady a po změně sídla zde a zde.