Sbor Brusinky (anglicky Brussings) vznikl v Bruselu v roce 2005.

Ve vedení sboru se vystřídali tři sbormistři – Přemek Žák, Eva Lajkepová a Radim Dvořák, který jej vede nyní. Jako zkušený sbormistr komorního sboru Musica Sarensis rozšířil repertoár Brusinek o náročnější polyfonické skladby, doprovázené orchestrem Czech Sinfonietta Brusselsjehož založení také podnítil. Velkou oporou sboru je klavíristka Slávka Olešová.

Kdo jsme?

(Většinou) čeští úředníci evropských institucí, účastníci diplomatických misí, učitelé „české sekce“ v Evropské škole, čeští studenti belgických vysokých škol, au-pair apod. Máme mezi sebou i několik Slováků a někdy také kolegů jiných národností se vztahem k české nebo slovenské kultuře. A hlavně spolu všichni rádi zpíváme.

Při jakých příležitostech zpíváme?

V r.2014 uvedl sbor a orchestr mj. kantátu A. Dvořáka Te Deum na slavnostním koncertě, konaném u příležitosti 10 let České republiky v Evropské unii nebo se zúčastnil multimediálního provedení Dvořákovy Rusalky (listopad 2016). Sbor měl tak možnost spolupracovat s profesionálními sólisty, např. Adamem Leftwichem a Luisou Albrechtovou. Na těchto projektech vypomáhal spřátelený pražský sbor En Arché

Tradičním vrcholem každoroční sborové činnosti je koncert Vánoční mše Jakuba Jana Ryby. Míváme však také menší koncert v červnu ve slovenském kostele na Rue Correge v Bruselu.

Stále vítáme do našich řad nové zpěváky a zpěvačky!

Rádi zpíváte? Přidejte se k nám! Formální hudební vzdělání není podmínkou, alespoň nějaká zkušenost s muzikou je vítaná (hra na nástroj, zpěv u táboráku, sborový zpěv). 

Zkoušky se ve školním roce 2018-2019 konají každý čtvrtek od 19.30 do 22.00 hodin v hudebně Evropské komise v budově Van Maerlant (naproti Výboru Regionů), rue Belliard, Brusel. Nyní zkoušíme na Vánoční koncert - sobota 15. 12. 2018. Další zkoušky se budou konat po Novém roce.

Současný repertoár: upravené lidové skladby A. Tučapského, Z. Lukáše a dalších, moderní duchovní hudba, populáry (Říkej mi to prosím potichoučku, spirituály), A. Dvořák: TE DEUM, Rusalka (sborové části), J. J. Ryba: Česká mše Vánoční a další.

Veškeré noty k vytištění najdete zde.

Kontakt: simona.pohlova@volny.cz, radim.dvorak@ec.europa.eu