Sbor Brusinky (anglicky Brussings) vznikl v Bruselu v roce 2005 pod vedením Přemka Žáka. 

Profil a zaměření sboru formovali po odchodu manželů Źákových z Bruselu další sbormistři – Eva Lajkepová nebo Radim Dvořák (svou činnost ukončil na konci 2018). Nyní vede sbor zkušená sbormistryně Darina Krausová. Darina v Bruselu založila mj. i komorní sbor BrÚči ("Bruselští učitelé"), za sebou má však např. dlouhodobé vedení pražského ženského sboru Cantarina.

Kdo jsme?

(Většinou) čeští úředníci evropských institucí, účastníci diplomatických misí, učitelé „české sekce“ v Evropské škole, čeští studenti belgických vysokých škol, au-pair apod. Máme mezi sebou i několik Slováků a někdy také kolegů jiných národností se vztahem k české nebo slovenské kultuře. A hlavně spolu všichni rádi zpíváme.

Při jakých příležitostech zpíváme?

V r. 2014 uvedl sbor a orchestr mj. kantátu A. Dvořáka Te Deum na slavnostním koncertě, konaném u příležitosti 10 let České republiky v Evropské unii nebo se zúčastnil multimediálního provedení Dvořákovy Rusalky (listopad 2016). Sbor měl tak možnost spolupracovat s profesionálními sólisty, např. Adamem Leftwichem a Luisou Albrechtovou. Na těchto projektech vypomáhal spřátelený pražský sbor En Arché

Tradičním vrcholem každoroční sborové činnosti je koncert Vánoční mše Jakuba Jana Ryby. Organizujeme však také další koncerty - např. v květnu tohoto roku koncert na oslavu 15 let ČR v EU, který se konal v prostorách Stálého zastoupení ČR při EU.

Stále vítáme do našich řad nové zpěváky a zpěvačky!

Rádi zpíváte? Přidejte se k nám! Formální hudební vzdělání není podmínkou, alespoň nějaká zkušenost s muzikou je vítaná (hra na nástroj, zpěv u táboráku, sborový zpěv). 

Zkoušky se ve školním roce obvykle konají každý čtvrtek od 19.30 do 22.00 hodin v hudebně Evropské komise v budově Van Maerlant (naproti Výboru Regionů), rue Belliard, Brusel. 

Současný repertoár: upravené české, slovenské a jiné lidové skladby, moderní duchovní hudba, ježkovky, populáry, J. J. Ryba: Česká mše Vánoční a další.

Veškeré noty k vytištění najdete zde.

Kontakt: simona.pohlova@volny.cz.