Sbor Brusinky (anglicky též Brussings) oslavil v roce 2017 už 12 let své existence.

Jak vzpomíná zakladatel sboru Přemek Žák, sbor vznikl spontánně v jednom bruselském bytě na Mikuláše roku 2005, kdy se několik rodičů, šťastných, že jejich dítka zvládla odrecitovat Mikulášovi básničku, dalo vesele do (vícehlasého) zpěvu. Ladilo a lahodilo jim to tak, že se rozhodli nadále ve zpěvu pokračovat organizovaně – a Brusinky byly na světě.

Ve vedení sboru se doposud vystřídali tři sbormistři – Přemek Žák, Eva Lajkepová a Radim Dvořák, který jej vede nyní. Jako zkušený sbormistr žďárského komorního sboru Musica Sarensis přišel s představou rozšířit repertoár sboru o náročnější polyfonické skladby, doplněné orchestrálním doprovodem orchestru Czech Sinfonietta Brussels. Pod jeho vedením uvedl sbor a orchestr mj. kantátu A. Dvořáka Te Deum na slavnostním koncertě, konaném u příležitosti 10 let České republiky v Evropské unii nebo se zúčastnil moderního multimediálního provedení Dvořákovy Rusalky (listopad 2016). Sbor měl tak již několikrát možnost vyzkoušet si spolupráci s profesionálními sólisty, např. Adamem Leftwichem a Luisou Albrechtovou. Na těchto projektech spolupracují Brusinky pravidelně s pražským komorním sborem En Arché.

Členové sboru a orchestru jsou čeští úředníci evropských institucí, účastníci diplomatických misí, učitelé „české sekce“ v místní Evropské škole, čeští studenti belgických vysokých škol, au-pair apod. K nim se připojuje nemalá část Slováků a také, i když v menší míře, kolegů jiných národností.

Stále vítáme do našich řad nové zpěváky a zpěvačky!

Rádi zpíváte? Přidejte se k nám! Uvítáme nové zpěváky a zpěvačky. Formální hudební vzdělání není podmínkou - alespoň nějaká zkušenost s muzikou je vítaná (hra na nástroj, zpěv u táboráku, sborový zpěv...). 

Zkoušky se ve školním roce 2017-2018 konají každý čtvrtek od 19.30 do 22.00 hodin v hudebně Evropské komise v budově Van Maerlant (naproti Výboru Regionů), rue Belliard, Brusel.

Současný repertoár: upravené lidové skladby a koledy  A. Tučapského a dalších, Z. Kodály: Stabat Mater, M. Schneider-Trnavský: Missa Pastoralis Alma Nox, J. J. Ryba: Česká mše Vánoční a další.

Kontakt: simona.pohlova@volny.cz, radim.dvorak@cor.europa.eu