Jaké jsou cíle sdružení Inspiration Tchèque, asbl, a jaké jsou naše hlavní aktivity a projekty? To vše se dočtete v tomto článku.

Sdružení pod názvem „Inspiration Tchèque, asbl“ (Česká inspirace) bylo oficiálně zaregistrováno v roce 2010 jako belgická nezisková organizace. Ještě před jejím vznikem však zakládající členové organizovali různé akce pro děti i dospělé a založili např. Divadlo Jen tak nebo Sbor Brusinky.

Cílem našeho sdružení je šířit dobré jméno české kultury v bruselském mezinárodním prostředí a udržovat povědomí o ní mezi belgickými Čechy, Slováky a přáteli českého jazyka. Zároveň se chceme sami rozvíjet a tvořivě trávit volný čas. Většinu našich aktivit totiž sami vytváříme a zároveň i organizujeme: sice amatérsky, ale s o to větším zápalem.

Naše aktivity

Pro převážně dospělé publikum:

-        např. plesy České inspirace, literární besedy  s významnými českými spisovateli, koncerty vážné hudby Sboru Brusinky

Pro rodiny s menšími dětmi:

-        např. Svatomartinský průvod nebo tvořivé dílničky 

Pro celé rodiny a vůbec všechny bez omezení věku:

-        např. vánoční koncert Brusinek, představení Divadla Jen tak  nebo Divadla mladých Brusel, karneval  a diskotéka na ledě apod.

Většinu aktivit pořádáme pravidelně - vánoční a velikonoční výtvarné dílničky, jarní představení Divadla Jen tak, vánoční koncert Sboru Brusinky, nověji také stále oblíbenější lednový karneval na ledě. Pravidelnost se snažíme zachovávat i u finančně i organizačně náročnějších akcí, jako je Ples České inspirace, ačkoli ne vždy je to možné. Nevyhýbáme se ale i pořádání mimořádných kulturních a jiných akcí nebo spolupráci s jinými partnerskými organizacemi v Bruselu, jako je např. sdružení TradiCzech.

O tom, co aktuálně chystáme, se dočtete v Aktualitách.

Tento seznam však není konečný. Jsme tvořiví a máme další nápady. Děláme to, nač máme při svém pracovním vytížení čas a sílu. Ale děláme to s nadšením. Věříme, že naše společné úsilí nalezne své příznivce a že svým dílem přispějeme k dobré náladě mezi námi a k přátelství a spolupráci mezi různými subjekty.

Činnost našeho sdružení financujeme prostřednictvím výnosů ze vstupného na akce. Již několik let také dostáváme příspěvek Ministerstva zahraničních věcí pro krajanské organizace v zahraničí.

Chcete nás podpořit? Předem děkujeme! Zde si přečtete, jak na to.