Chcete nám pomoci? Chcete nás podpořit? Jak?

  • Účastněte se našich akcí! Zvěte na ně své přátele a známé! Šiřte dobré zprávy o nich i o našem sdružení!
  • Zapište se na náš mailing list - info@inspirationtcheque.eu.
  • Staňte se dobrovolníkem na některé z našich akcí. Pro bližší informace pište na info@inspirationtcheque.eu
  • Můžete nás podpořit věcným darem jako sponzor anebo také finančním darem na účet Inspiration Tchèque, asbl u ING Bank: BE60 3630 7320 8970, SWIFT: BBRUBEBB. Jako protihodnotu nabízíme propagaci na některé z našich akcí.

Za veškerou pomoc předem srdečně děkujeme!

Kontakt: info@inspirationtcheque.eu, simona.pohlova@volny.cz