Vážení přátelé, krajané, spolupracovníci, lidé kolem nás známí i neznámí, všichni, kteří máte rádi českou kulturu, všichni, kteří si myslíte, že náš národ může přispět do evropského dění svou tvořivostí a činorodostí, svým zájmem kvalitně pobavit druhé i sebe i něco pro druhé udělat, vy všichni vítejte na stránkách sdružení s názvem „Česká inspirace – Inspiration tchèque“. Toto sdružení je registrováno podle belgických zákonů jako ASBL – association sans but lucratif - a vzniklo na základě společného zájmu lidí, kteří pracují v evropských institucích, jejich rodinných příslušníků, i těch, kteří zde dlouhodobě bydlí a pracují v různých firmách a organizacích. Naším cílem je zaštítit některé kulturní, společenské, vzdělávací a jiné aktivity, které v Bruselu již několik let organizujeme společně s řadou přátel a nadšenců a které dosud neměly formálnější statut a bylo tedy obtížné pro ně nalézt dostatečnou podporu.

Rozcestník těchto stránek vám napoví, o jaké aktivity se jedná.

Především je to české ochotnické divadlo v Bruselu "Jen tak", které letos připravilo již své deváté představení – hru S.R.Čecha Dívčí válka. Navázalo tak na předchozí úspěšné uvedení klasických českých divadelních her Lucerna a Manon Lescaut, ale také původních komedií Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka nebo Zmatky kolem Katky, a také velmi úspěšných překladových komedií Charleyova teta nebo Dámský krejčí. Naše neziskové sdružení také zastřešuje působení česko-slovenského hudebního sboru Brussings/Brusinky, který veřejně vystupuje v Bruselu již několik let. Velikou oblibu si také získaly výtvarné dílničky pro děti s rodiči,které pořádáme nejméně dvakrát ročně - před Vánoci a Velikonocemi. Naše sdružení je připraveno organizovat či podporovat další projekty a iniciativy podobného zaměření: karneval na ledě, besedy s českými spisovateli, drakiádu nebo přípravu svatomartinského průvodu... Jeho obecným cílem je poskytnout bruselským Čechům a přátelům české kultury a jazyka možnost seberealizace či odreagování v širokém spektru aktivit a zároveň svým skromným dílem přispět k propagaci české kultury a českých tradic.

Vítáme mezi námi všechny, kteří chtějí jakýmkoli způsobem pomáhat šíření dobrého jména české kultury v tomto mezinárodním prostředí a zejména ty, kteří jsou ochotni se na této činnosti aktivně podílet. Právě dobrovolné a aktivní zapojení širokého okruhu bruselských Čechů a přátel českého jazyka a kultury do přípravy programu a jednotlivých akcí je totiž základním principem fungování našeho sdružení a všech jím zastřešených projektů. Rozhodli jsme se, že vedle již existující bohaté nabídky profesionální kultury v Bruselu otevřeme možnost jejího aktivního vytváření na sice amatérském, ale o to zapálenějším a živějším základě.

Věříme, že naše společné úsilí nalezne své příznivce a že svým dílem přispějeme k dobré náladě mezi námi a k přátelství a spolupráci mezi různými subjekty.